Atletika ikona atletika

předseda oddílu: Michal Krčmář
mobil: +420 605 229 483
e-mail: michal.krcmar.49@gmail.com
www.atletika-olymp.cz

Do Stromovky atletiku přivedl propagátor atletiky Otakar Jandera, který hledal základnu pro mládežnickou atletiku. Opuštěné a zanedbané hřiště v klidném přírodním prostředí u Malé říčky ve Stromovce se od té doby změnilo v moderní zázemí, kde nyní sídlí Centrum sportu MV, zajišťující přípravu reprezentantů ČR.

Dříve Rudá hvězda Praha byla ustanovena dne 1. 1. 1952 jako sportovní organizace Ministerstva vnitra. Vedle Rudé hvězdy Praha existovalo Středisko vrcholového sportu, které se v roce 1993 transformovalo na odbor sportu MV ČR.

Po zániku RH Praha na základě usnesení valné hromady v roce 1993 vznikl v témže roce Policejní sportovní klub Olymp Praha.

PSK Olymp Praha – oddíl atletiky spadá pod Policejní sportovní klub Olymp Praha a je jedním z nejúspěšnějších atletických oddílů v ČR s bohatou historií. Mezi členy je mnoho závodníků a závodnic dosahujících úspěchů na světových, evropských a republikových šampionátech, jak v závodech jednotlivců, tak i závodech družstev.

Kromě zajištění reprezentace slouží oddíl atletiky k výchově a sportovní přípravě dětí a mládeže od kategorie přípravek po dospělé. Celkový počet členů je více jak 700.

Tréninky probíhají pravidelně celý týden v odpoledních hodinách dle věkových kategorií. Oddíl pořádá pravidelně závody, Jarní a Podzimní běh Olympu, soutěže družstev, halové veřejné závody i halové MČR. 

O atletiku je nyní velký zájem, což nás velmi těší. Naším cílem je radost z pohybu, rozvoj pohybových schopností, dovedností a neméně důležitá výchova k zásadám a chování fair play.

předseda oddílu: Michal Krčmář
mobil: +420 605 229 483
e-mail: michal.krcmar.49@gmail.com
www.atletika-olymp.cz

fotka stadion atletika

Děkujeme za podporu