< PSK Olymp Praha


Aktuality:


GDPR v podmínkách PSK OLYMP Praha INFORMACE / FORMULÁŘ


Dne 25. května 2018 vešlo v platnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

     Toto nařízení zpřísňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen zákonem novým. Jako spolek máme povinnost mít od všech členů (stávajících i nových) podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Dle pokynů od PTU je výšee k dispozici ke stažení dokument (formulář) - Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas musí být samostatný a jasně odlišitelný - nelze ho tedy zahrnout do členské přihlášky, jak tomu bylo dříve. Podepsaný „souhlas“ odevzdejte předsedovi svého sportovního oddílu. Ten jej předá k uložení u správce osobních údajů. Členské přihlášky jsou k dispozici v jednotlivých oddílech.

Správcem osobních údajů je Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s., se sídlem Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7, IČ: 49625837 (dále jen Správce).

Kontaktní údaje Správce:

adresa: Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 00 Praha 7
email: sekretariat@pskolymp.cz
telefon: 974 836 267